Utforsk en spennende verden

En gave til deg selv

«Jeg ser frem til den dagen da også legene uten problemer vil godta og akseptere at vi er omgitt av mysterier.»

– Bernie Siegel MD, kirug, forfatter

HVa jeg tilbyr

(Anbefalinger angående healing og helse er ulovlig ifølge norsk lov.)

Intuitiv/klarsynt veiledning

- en hjelp og støtte i riktig retning.
- hjelp til selvhjelp.
- fysisk oppmøte eller over telefon, skype eller messenger.
- Online bestilling her på siden. Du velger ledig tidspunkt.

Transe healing og spirituell healing

- den universielle energien er intelligent.
Den vet hvor den skal gå - til rett person/dyr.
- noen trenger mer energi, andre trenger hjelp til å finne ro.
- andre er har diverse ubehag i kroppen.

Bli kjent med meg

«Hver enkelt av oss har sin helt unike livsvei. Vi kan oppdage og utvikle vår indre iboende kraft og stake ut livsveien videre.»

Spiritualismens 7 prinsipper

1. En Gud som er i alt og alle

I naturen er det en skapende kraft som styrer alt og passer på at alt er i balanse. Kraften er der og påviker at utviklingen går videre. Denne skapende kraften som er i alt og alle kaller vi skaperen.

2. Menneskets samhold og kjærlighet

Alle folk er likeverdige, og alle er av samme familie. Man skal respektere andre, og hjelpe de folk som har behov, det seg være materielt eller åndelig.

3. Aksept av åndeverden og engler

Kunnskapen om at ånden går over i en annen sfære når en person dør, er et av de viktigste prinsippene i spiritualismen. Fra denne andre dimensjonen kan åndene besøke oss og hjelpe oss. Åpenbaringenes tid er ikke over, den fortsetter nå i vår tid. En ånd kan ikke dø, men vil skifte til en annen form. Engler er ånder som har en annen utvikling en den jordiske, og er her for å hjelpe oss.

4. Sjelens evige liv

Vår sjel er vår personlighet. Under svangerskapet blir fosteret beriket med en ånd. Gjennom livet utvikler ånden seg sammen med oss til vår sjel. Ved døden går vår sjel tilbake til åndeverden, som en beriket ånd, med nok et livs erfaring med seg. Vi er primært sett ånder som besøker jorden en kort stund. Vår menneskelige form er kun av kort varighet.

5. Personlig ansvar

Årsaken til at vi har blitt inkarnert på jorden er at vi som ånder skal lære å utvikle oss. Vi må ta personlig ansvar for vår læring, og våre gjerninger og våre tanker.

6. Dine valg påvirker ditt liv og din utvikling

Den universelle naturloven sier vi utvikler oss via å vise kjærlighet og at rettferdighet alltid vil komme. Vi er ansvarlige for våre handlinger, kommunikasjon og for våre tanker. Vi må gjøre positive gjerninger for å utvikle oss spirituelt. Hvis vi ikke gjør det må vi gjenta våre leksjoner og liv til vi har lært. Helvete eksisterer ikke og man straffes ikke direkte, men man vil heller ikke gå videre i sin utvikling. På denne måte opparbeider man en slags gjeld til seg selv

7. Evig utvikling for alle sjeler

Spirituell utvikling er vårt eget ansvar. Målet for sjelen og ånden er å lære mer og komme nærmere Guds guddommelige kraft. Gjennom våre tanker, uttalelser og handlinger vil vi kunne utvikle oss til å bli bedre mennesker og øke vår forståelse.

Lese mer om spiritualismens historie?

«Den beste måten å oppnå et lykkeligere liv på, er å trene hjernen din til en daglig praksis som svekker negative holdninger og styrker positive».
Dalai Lama